Frontiere vechi și noi: evoluția unui concept

Frontiere vechi și noi: evoluția unui concept
Marți 25 Noiembrie | 18:00

Vă invităm la o pregelere pe tema conceptului de ``frontieră`` în societatea contemporană.

”Într-o lume globalizată, mai haotică decât oricând, în care până şi domeniile aşa-zis tradiţionale (comerţ şi schimburi transfrontaliere) suportă modificări fundamentale iar inovaţia se exprimă deseori în termeni informatici, echivalentul concret al conceptelor de ''frontieră'', ''teritoriu'' şi ''Stat'' cât şi raportul de interdependenţă în care acestea se aflau odată se ambiguizează continuu.

Vom analiza cele mai frecvent întâlnite tipuri de frontiere, modalităţile de modificare, mijloacele la care recurg statele democratice cât şi opţiunile câtorva regimuri dictatoriale. Ne vom opri însă şi la exemple clasice careîntreţin şi astăzi focare de conflit – recenta anexare a peninsulei Crimeea ilustrând cel mai bine instabilitatea, fragilitatea moştenirii lăsate de un imperiu construit pe principii arbitrare şi incapacitatea comunităţii internaţionale de a impune statelor ce o constituie respectarea unor principii juridice de necontestat.”

Cu cine?

După ani de studii avansate în domeniul ştiinţelor comunicării, Loredana Vlasceanu s-a specializat pe două teme majore de cercetare – istoria şi politica spaţiului sovietic şi post-sovietic şi Uniunea Europeană (instituţii, mecanisme decizionale, politici, drept comunitar şi istoria construcţiei europene).

Colaborarea cu Ceainăria Ceai et caetera se înscrie în coordonatele unui proiect mai vechi de popularizare şi aprofundare a unor noţiuni de comunicare şi politică internaţională indispensabile înţelegerii lumii în care trăim, deciziilor naţionale şi internaţionale ce ne afectează în mod constant, uneori ireparabil, prezentul şi viitorul, riscurilor ce ne diminuează semnificativ drepturile şi libertăţile fundamentale, opţiunilor reale de a participa la viaţa politică.